Strings for Bass Ukulele | Short bass (23’’-26’’/ 59-66cm)

Ukulele Bass and Short Scale Bass Strings 46-53 CM / 18-21 " scale

Short Scale Bass Strings 59-66 cm / 23-26” scale

5 Strings Ukulele Bass (Kala Ubass California) 59-66 cm / 23-26” scale